YAZAR

Ezdesir Kemali "Ağrının Dili"

Terapi sanatı tek bir tanıya odaklanmak değil, ağrının arkasındaki sistemi tanımaktır.

Ezdesir Kemali Ağrının Dili'de ağrı hastalarının yaşam kalitesini nasıl yeniden kazanabileceklerini gösteriyor. Ağrının fiziksel, psikolojik ve sosyal nedenlerini tanımlar, ifade biçimlerini açıklar ve ağrı hissetmenin olası nedenlerini ana hatlarıyla belirtir.

10.000'den fazla ağrılı hastayla yaptığı uygulamadan, geleneksel tıbbı tamamlayan deneyimleri ve hastaların kendilerinin iyileşmeye nasıl katkıda bulunabileceğini canlı bir şekilde aktarıyor. "Ağrının Dili" ağrıyı daha iyi anlamaya ve ağrıyı dindirmenin yollarını aramaya yardımcı olur.

Kitap