EĞİTMENLİK / TERAPİSTLİK

IKOMT Konsept

Klinik Odaklı Multidimensiyonel Terapi Enstitüsü

IKOMT Konsepti, Ezdeşir Kemali’nin 25 yıllık sürekli araştırmalarla geçen profesyonel deneyimlerine ve nörobilim ve diğer disiplinlerde verdiği eğitimlere dayanarak kendisi tarafından oluşturulmuştur. Ezdeşir Kemali, konseptin eğitimimi 2008’den beri birden fazla ülkede vermiştir.

IKOMT Konsepti’nde; hasta, kendisi tarafından deneyimlenen fiziksel, mental, duygusal be sosyal streslerin merkezindeki kişi olarak görülür. Temel olarak, kişi biyolojik, psikolojik, ve sosyal stres faktörlerinin merkezindedir.

Ağrı ve acı çekmek, hayat kalitesini kısıtlayan ögeleri bulmakta ve çözmekte yol gösterici semptomlardır.

Hastalarının çoğu, Ezdeşir Bey’i ağrı yönetimi konusunda bir uzman ve mentör olarak görürler ve başkalarına tavisye ederler. Bu kendisi için kendi işinin onaylandığını gösteren en önemli göstergedir.

Temel olarak ağrı 3 tipe ayrılır:

1)Somatojen (bedenden gelen) ağrı, donanım hatası olarak görülebilir.

2)Nörojen (sinirlerden veya sinir sistemi kaynaklı) ağrı, yazılım hatası olarak görülebilir (kısmen donanım da denilebilir)

3)Psikojen ağrı, kullanıcı hatası olarak görülebilir

Ancak:

Ağrı her zaman fiziksel nedene bağlı olmayabilir ve eğer fiziksel bir neden yoksa otomatik olarak psikojen değildir.

Çoğu durumda üç ağrı tipi birlikte görülür.

Tedavinin başında, ağrının nedeni belirlenir – tabi ki önceden konulan teşhis dikkate alınır.

  • İyileştiren-azaltan faktörler
  • Negatif inançlar
  • Sıkıcı davranışlar

Külfetli hareket kalıpları ve tabi ki ağrıyı arttıran bütün faktörler

Akut (aniden gelişen) sorunlar genelde kısa zaman diliminde iyileşirler.

Akut Ağrı:

  • Inflammation
  • Enflamasyonu,
  • Vertebralar arası disklerden kaynaklanan ağrıları,
  • Sinir dokusuna bağlı ağrıları,
  • Aşırı yüklenme sendromları
  • Doğru olmayan ya da azalmış yük sendromları içerir

Kronik (uzun süren) ağrılar azaltmak ya da ortadan kaldırmak için daha yoğun araştırma yapmak problemin ana nedenini bulmak için gereklidir. Spesifik olmayan ağrıların/şikayerlerin ısrarcı semptomları vardır ve genellikle dokuya bağlı bir problem bulunmaz.

Şu anda, Ezdeşir Kemali bir Fiyoterapist olarak çalışmamaktadır.

Başka terapistlere yol göstermektedir ve dersler vermektedir. Sürekli gelişmeyi ve kaliteyi sağlayan bir yönetici olarak başında bulunduğu eğitim kurumunun eğitimleri Türkiye’de devam etmektedir. www.ikomt.com.tr